Order of St Andrew
/ Organizations / Order of St Andrew
Order of St Andrew

ORDER OF ST. ANDREW

LONG BRANCH CHAPTER

The Order of St. Andrew is an organization whose aims are to provide for and promote the general welfare of the Ukrainian Orthodox Church of Canada, but more particularly to provide continual financial assistance to St. Andrew’s College in Winnipeg.  The College offers programs and theology courses to prepare students for the priesthood as well theology study courses for lay people.

St. Andrew’s College is located on the grounds of the University of Manitoba.

The Order of St. Andrew was founded in Winnipeg in 1951.

The Long Branch chapter at St. Demetrius Ukrainian Orthodox Church was organized in 1965.  The first members were Walter Dankowich, Epifany Kocha, Dr. Paul Ochitwa and Dr. Roman Sluzar.

The Order was originally established as an all male organization, but as of 2015, the constitution was amended to welcome women as members.

Long Branch members in past years have organized annual banquets with neighbouring chapters inviting the ladies of the members for an evening out.  The Long Branch Chapter in partnership with the Chapter at St. Volodymyr Cathedral in Toronto sponsored a joint fund raiser for St. Andrew’s College in 2004 raising over $50,000.

Our chapter strongly supports recreation programs for our church altar boys and children and youth programs in general.

This is an invitation to join our chapter. We need your expertise, your support and your participation.  For more information contact:

Michael Zienchuk – 416-705-3634,  zienmike@yahoo.ca

Leo Atamanchuk – 647-347-2142,  leo361@rogers.com

 

ОРДЕН СВ. АНДРІЯ

ВІДДІЛЕННЯ ЛОНҐ БРЕНЧ

Орден св. Андрія – це організація, метою якої є забезпечення та сприяння загальному добробутові Української православної церкви в Канаді, зокрема надання постійної фінансової допомоги Колеґії св. Андрія у Вінніпезі.  Колеґія пропонує програми та курси богослов’я для підготовки студентів до священства, а також богословські навчальні курси для мирян.

Колеґія св. Андрія розташована на території Манітобського університету.

Орден св. Андрія був заснований у Вінніпезі в 1951 році.

Відділення Лонґ Бренч при Українській православній церкві св. Димитрія було організоване у 1965 році.  Першими його членами були Володимир Данкович, Епіфаній Коча, д-р Павло Охітва та д-р Роман Слюзар.

Спочатку Орден був створений як організація для чоловіків, але у 2015 році до статуту було внесено поправки, які уможливили набуття членства жінками.

У минулі роки члени відділення Лонґ Бренч організовували щорічні бенкети зі сусідніми відділеннями, запрошуючи на них дружин членів.  У 2004 році відділення Лонґ Бренч разом із відділенням Ордену при соборі св. Володимира в Торонто спонсорували спільний збір фондів для Колеґії св. Андрія, зібравши понад 50,000 доларів.

Наше відділення наполегливо підтримує програми дозвілля для вівтарних служителів і загалом для дітей та молоді нашої церкви.

Запрошуємо всіх приєднуватися до нашого відділення.  Нам потрібні ваші знання, ваша підтримка та ваша участь.  Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до:

Михайла Зінчука – 416-705-3634,  zienmike@yahoo.ca

Лева Атаманчука – 647-347-2142,  leo361@rogers.com

 

 

   Find us on Facebook...                                                                                               Ukrainian Orthodox Church of St Demetrius 2021